• Mye av produksjonen fra norsk fiskeri og havbruk har gått til det russiske markedet. Nå setter et russisk importforbud en midlertidig stans for dette. Her fra et oppdrettsanlegg for laks i Austevoll. FOTO: Jan M. Lillebø

- Forferdelig uheldig for næringene

Bransjen tror det russiske importforbudet vil få store konsekvenser, også for de aktørene som ikke selv eksporterer til Russland. - Vi frykter markedskollaps, sier oppdretter i Sogn og Fjordane.