Etter opprullingen av striden rundt ansettelsen av Rune Olsø som administrerende direktør i Entra, sier Lundteigen at det ikke vil være tilstrekkelig å bytte ut styret i selskapet. Tirsdag ble næringsminister Trond Giske (Ap) byttet ut som statens eierrepresentant på grunn av inhabilitet i sitt forhold til Olsø, og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) ble satt inn som settestatsråd.

— Jeg ser det som naturlig at Entra Eiendom avvikles som et statseid selskap, sier Lundteigen til NRK.

Sp-representanten fra Buskerud er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som tirsdag samlet seg om fem spørsmål til Giske knyttet til Entra-saken.

Ifølge Lundteigen bør de av bygningene i Entra som han beskriver som «nøkkelbygninger» tilbakeføres til Statsbygg, mens «ordinære bygninger» kan overføres til et nytt selskap som eies av private investorer.

Entra ble etablert 1. juli 2000 da en del av Statsbyggs eiendommer ble konkurranseutsatt. Selskapet eies av staten ved Næringsdepartementet og eier over en million kvadratmeter eiendomsmasse.