Fra mars 2006 til november 2010 fikk hun utbetalt aleneforsørgerbidrag til tross for at hun i hele perioden bodde sammen med de yngste barnas far. 45-åringen ble funnet skyldig i grovt bedrageri, skriver Stavanger Aftenblad.

Kvinnen hevdet i retten at det hele skyldtes en språklig misforståelse. Seksbarnsmoren er fra Somalia, men har bodd i Norge siden slutten av 90-tallet.

Retten la i formildende retning lagt vekt på at saken er blitt gammel, etter at den ble liggende urørt hos politiet i over ett år, og at hun har små barn.

Derfor ble straffen satt til to måneders fengsel og 200 timers samfunnsstraff. I tillegg er kvinnen dømt til å betale tilbake pengene, til sammen 618.152 kroner innen to uker.