Nettoresultatet endte på 282 millioner kroner, mot et negativt resultat på 175 millioner kroner i fjor, går det fram av resultatet som ble lagt fram onsdag morgen.

Det siste kvartalsresultatet er belastet med 181 millioner kroner av en planlagt kostnadsreduksjon på 400 millioner kroner innen 2014.

Driftsinntektene var 15,4 milliarder kroner mot 1,9 milliarder kroner i fjor, mens driftsresultatet var på 282 millioner kroner mot et negativt resultat på 175 millioner kroner.

Selskapet opplyser i kvartalsrapporten at det vil innføre etableringsgebyr for fripoliser og øke prisen på rentegarantien for kollektiv ytelsespensjon i privat sektor.

Storebrand legger til rette for at innskuddspensjon er i ferd med å ta over for ytelsespensjon.

Premieinntekter i kvartalet for garantert ytelsespensjon er redusert med 6 prosent, mens premieinntektene for innskuddspensjon er økt med 9 prosent sammenlignet med året før, skriver selskapet.