• ORDFØRER: Trude Drevland har brukt mer penger til representasjon enn hun hadde på budsjettet. FOTO: THERESE ALICE SANNE

Kritisk til ordførerens pengebruk

Bergensordfører Trude Drevland (H) har sprengt representasjonsbudsjettet med over en million kroner til nå i år. Arbeiderpartiet er kritisk.