Entra-saken ble flittig kommentert i vandrehallen etter statsministerens innlegg i trontaledebatten fredag. Stoltenberg sier Regjeringen har vært klar i sine budskap til selskaper der staten er eneeier eller har en betydelig eierandel.

— Det går i riktig retning. I flere tilfeller er lønns- og pensjonsvilkår blitt nedjustert. Men det er fortsatt for mange eksempler på svært høye lønninger. Regjeringen håndterer dette etter boken, og den sier at det er styret som ansetter daglig leder og fastsetter vilkårene. Regjeringen skal ikke drive eierstyring i slike saker, sier statsministeren.

Settestatsråden vil bli oppnevnt fordi næringsminister Trond Giske, som forvalter det statlige eierskapet, er en nær personlig venn av den nye Entra-sjefen. Det er ennå ikke klart hvem som vil håndtere Entra-spørsmål for Giske.