I snitt brukte hver nordmann 3775 kroner på tannhelsetjenester i 2008. Justert for prisstigningen er det 2500 kroner mer enn i 1995. Økningen skyldes ifølge Statistisk sentralbyrå at tannlegene har satt opp prisene.

Frem til 1995 fantes det et tak på hvor mye de enkelte behandlingene kunne koste, og det taket vil Sosialistisk Venstreparti ha tilbake, skriver Klassekampen.

— Vi ønsker å gjeninnføre prisreguleringen. Det er viktig, ikke minst for å jevne ut prisforskjellene rundt om i landet, sier stortingsrepresentant for SV, Rannveig Andresen til avisen.

SV vil ha tannhelsetjenester inn under det offentlige helsetilbudet og sette et tak for egenandelene på 2500 kroner.

Regjeringspartner Senterpartiet vil imidlertid ikke ha prisregulering.

— Med et pristak vil det likevel være dyrt for mange å gå til tannlege. Vi må få flere grupper inn i folketrygden, og på sikt må vi få et egenandelstak. Det er når man må ut med 4000-5000 kroner at folk rygger unna, sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

Frem til man fyller 18 har alle rett til gratis tannlegebehandling, og unge mellom 18 og 20 år får dekket 75 prosent av tannlegeutgiftene.