Dommen kan få dramatiske konsekvenser for det norske selskapet dersom den blir stående. Selskaper som er dømt for korrupsjon kan nemlig ikke få oppdrag fra det offentlige, skriver Bistandsaktuelt.

Norconsult, som har en rekke offentlige oppdrag, blant annet for Norad, står i fare for å miste rundt halvparten av sin omsetning.

Dommen mot Norconsult er basert på at to av selskapets tidligere ansatte er dømt for medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med et vann— og avløps-prosjekt i Dar-es-Salaam, finansiert av Verdensbanken.

Norconsult anker dommen

En tredje person ble også tiltalt, dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Tingretten kom til at Norconsult ikke skulle ilegges foretaksstraff, mens lagmannsretten kom til den motsatte konklusjonen.

Norconsult skriver i en pressemelding at de er sterkt uenig i lagmannsrettens avgjørelse og at de vil anke dommen til Høyesterett.

— Norconsult aksepterer ingen former for økonomiske misligheter eller korrupsjon. Som følge av de avdekkede forholdene har vi gått gjennom våre etiske retningslinjer og alle interne rutiner for å forsikre seg om at disse er tilstrekkelige, sier selskapet.

Aktor, førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim, sier til Development Today at han er fornøyd med utfallet av saken.

— Det er første gang et norsk selskap er dømt for å bestikke utenlandske tjenestemenn, sier Angell.