- Påtrykket fra lokale politikere og andre har overbevist regjeringen om at Bergen er et pressområde, sier arbeids— og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Tirsdag troppet han opp i Skatt vests lokaler i Bergen med en gladmelding i sekken: Byen får ti millioner kroner over statsbudsjettet til et såkalt service­senter for arbeidsinnvandrere (SUA).

Spøkte med statsråden

-Dette betyr mye for aktørene i Hordaland. Vi får raskere saksbehandling med altfra D-numre til skattekort, og næringsdrivende vil se at systemet glir raskt oggreit for sine nye arbeidstakere fra utlandet, sier regiondirektør Karl Husabøi Skatt vest.

Under besøket fra arbeids- ogsosialministeren åpnet regiondirektøren opp med en aldri så liten skap-plassering, til latter og applaus fra salen.

— Ofte må jeg minne politikernei Oslo om at Bergen er Norges nest største by. Det glemmer de av og til. Da erdet klart at Bergen må ha sitt eget SUA-kontor, og derfor er vi utrolig gladfor at vi nå får det, sa Husabø med et glimt i øyet.

Han ser store fordeler med atetatene nå skal sitte sammen.

— Det vil gi oss en fellesforståelse, og ikke minst føre til at vi fanger opp ulovligheter og andreutfordringer raskere. Alt blir mer effektivt.

Fornøyd byrådsleder

Hensikten med sentret er å kutte ned saksbehandlingstiden og bedre veiledningen for personer som kommer til Norge for å jobbe. I dag er det nemlig slik at en arbeidsinnvandrer må innom en rekke etater for å få på plass nødvendige papirer. Dermed skal SUA-kontoret være med på å avbyråkratisere ineffektive prosesser.

FORNØYD:- Dette har vi jobbet mye med og ønsket lenge, men vi er ikke på overtid. Med regjeringens bevilgning kan vi endelig komme i gang, sier regiondirektør Karl Husabø i Skatt Vest (nr. to fra venstre). Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen var blant dem som talte under markeringen tirsdag.
Ole Gunnar Onsøien

- Dette er en strålende dag for Bergen og alle de som har jobbet for å få det til. At regjeringen tar dette grepet betyr enormt mye, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Dagens ventetid i byråkratiet karakteriserer hun som «menings­løs lang». Senteret blir dermed en dør inn til det offentlige Norge via Bergen.

- Vi har et globalisert nærings­liv med global konkurranse om arbeidskraft. Da er det et konkurransefortrinn å få folk raskt på plass, sier Stolt-Nielsen.

Luker bort useriøse

Det såkalte SUA-senteret forventer over 41.000 henvendelser neste år, omtrent likt som presset på kontoret i Stavanger.

Mange av dem vil trolig fange opp ulovlige arbeidskontrakter og ID-snusk, noe erfaringer fra kontorene i Oslo og Rogaland viser. Foruten mindre byråkrati, ser arbeids— og sosialministeren også andre fordeler.

- Useriøse aktører utfordrer hverdagene til de seriøse. Som jeg har sagt flere ganger, vil jeg ha et arbeidsliv der det skal være enklere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring. Dette er et riktig tiltak i så måte, sier Eriksson.

- Svært god nyhet

Servicesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

- For den enkelte arbeidssøker som kommer fra utlandet, er det veldig positivt at han eller hun møter myndighetene samlet på ett sted. For Arbeidstilsynet er det en svært god nyhet, og det er svært nyttig for Bergensområdet, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

At turen nå er kommet til Bergen og Hordaland, er ikke overraskende. Regionen har hatt en massiv vekst i arbeidsinnvandrere, og tilbudet skal gjøre det enklere både for den enkelte innvandrer og næringslivet i regionen.

Det lyder som musikk i Bergen Næringsråds ører.

- Bergen har vært klar for dette i mange år og tilbudet er svært etterlengtet. Det er også et viktig bidrag for at regionen skal være attraktiv for høykompetent arbeidskraft, sier leder Marit Warncke.

- I dag tar det altfor lang tid før arbeidstakerne er klargjorte for å jobbe og prosessene er tunge. Senteret samler alt på ett sted, legger hun til.