Saken endte i retten, og nå slår Gulating lagmannsrett fast at firmaet må tilbakebetale pengene de ikke hadde krav på. Selskapet må også betale saksomkostninger og moms på til sammen 373.637 kroner.

Bergen tingrett kom i fjor til samme konklusjon. Fyllingen Maskin anket dommen.

For sent å klage

Høsten 2009 var Fyllingen Maskin ferdig med bybanejobben i Inndalsveien. I forbindelse med sluttoppgjøret fikk firmaet utbetalt rundt 3 millioner kroner for mye fra Hordaland fylkeskommune.

Feilen ble oppdaget i desember 2010, og firmaet ble bedt om å betale tilbake beløpet 5. januar 2011.

Det skjedde ikke, og firmaet besvarte ikke henvendelsene fra Hordaland fylke, ifølge dommen fra lagmannsretten. I desember 2011 ble kravet avvist fra Fyllingen Maskin.

Fyllingen Maskin var enig i at de hadde fått utbetalt et garantibeløp på 2,99 millioner kroner to ganger. De var også enig i at betalingen skyldes en feil fra deres side. Firmaet argumenterte med at foreldelsesfristen var utløpt. Siden sluttoppgjøret var over, var det for sent for byggherren å klage.

I strid

— Dette er en ren fortolkning av kontraktsbestemmelser. Vi er uenig i lagmannsrettens vurdering. Det er bestemmelser om sluttoppgjør i en slik kontrakt, og når man er ferdig, skal oppgjøret være endelig, uavhengig av om man har gjort feil eller ikke, sier Svein-Dag Karlstad. Han representerte Fyllingen Maskin i retten.

De vurderer nå å anke saken videre.

— Dette er en prinsipiell avgjørelse som går på tvers av hvordan bransjen så langt har forstått bestemmelsene, sier Karlstad.

Dommen sier noe annet, nemlig at det er i strid med bransjens praksis å beholde pengene, selv om sluttoppgjøret er over.

Karlstad sier dette er basert på ett vitne som snakket om hva som er etisk å gjøre.

- Ren glipp

«Feilfaktureringen skyldes en ren glipp fra Fyllingen Maskin AS og ikke noen grov uaktsomhet eller illojalitet. Hordaland fylkeskommune er en erfaren byggherre som hadde alle muligheter til å kontrollere alle beløp før utbetaling av sluttfaktura,» het det fra byggefirmaets side.

Men Gulating lagmannsrett ser det annerledes. «Når feilen utelukkende var forårsaket av Fyllingen Maskin AS, må det får større betydning enn at det gikk relativt lang tid før pengene ble krevd tilbake,» skriver dommerne. Fyllingen Maskin må også betale alle saksomkostninger og renter.

— Jeg kjenner for lite til saken til å kommentere den, ettersom jeg nylig er begynt i stillingen, sier Torbjørn Foss, daglig leder i Fyllingen Maskin.

Mens firmaet har hatt overskudd på mellom 20 og 40 millioner kroner før skatt de siste årene, var 2013 et dårligere år. Det gikk da 9 millioner i underskudd.