— Det er snart fem år siden flyulykken der din far og bror omkom, og du overtok familiebedriften. Mye har endret seg på disse årene?

- Det er sant. Vi har hatt en fin vekst i omsetning og nærmer oss snart dobling i antall ansatte siden jeg tok over. Vi har kjøpt opp Os Transformatorfabrikk. Fra å være på fem forskjellige steder i Bergen, har vi nettopp flyttet og samlet all virksomhet under ett tak på Askøy. I tillegg har vi etablert oss i Nord-Norge, ved kjøp av Teknor i Harstad.

— Hva er det viktigste, slik du opplever det?

- Det viktigste er de ansatte. Jeg er utrolig imponert over hvor flinke de har vært. Hvordan de har stilt opp og tatt i et tak. Mange nye kolleger er kommet til, og blitt godt tatt imot. Gammel, tung erfaring fra bedriften kombinert med nye tanker utenfra har vist seg å være en slagkraftig kombinasjon.

— Hvordan er din lederstil?

- Jeg håper at jeg er inkluderende. At jeg lytter til hva den enkelte ansatte har å si. Jeg har fått tilbakemelding på at folk opplever at de har reell innvirkning på sin egen arbeidsplass. Det synes jeg er veldig positivt. Samtidig ønsker jeg å være tydelig. Hvis vi har diskutert en sak og landet på en avgjørelse, så står den selv om noen er uenig.

— Du leder en mannsdominert bedrift?

- Vi har altfor lite kvinner, dessverre, bare rundt ti prosent. Det er greit å lede menn. Jeg liker deres direkte væremåte. Mener de noe, tar de det opp der og da, og så er de ferdig. Men med blandede miljøer får man frem det beste av begge kjønn. Vi fikk vår første kvinnelige industrimekanikerlærling i høst. Jeg håper at det kommer flere etter hvert.

— Du begynte i bedriften som nyutdannet sivilingeniør i 2001, og hadde vært innom flere funksjoner og avdelinger før du ble toppsjef i 2009?

- Ja, jeg kjente både forretningen og menneskene godt. Men jeg hadde verken hatt personal- eller resultatansvar. Jeg så for meg en hverdag med mye tall og excel-ark. Det har det selvsagt også blitt, men heldigvis består jobben mest av andre mennesker.

— Hva liker du best å jobbe med?

- Folk. Å sette sammen lag og gode kombinasjoner er spennende. Vi har strukturert om selskapet. Mange som vært her mange år, har fått nye muligheter. Jeg ser hvordan mange av dem har vokst, og det er veldig kjekt å være vitne til.

— Hvilken bransje vil du si du jobber i?

- Vi driver med vedlikehold og modifikasjon innen elektroteknisk bransje, og dessuten produksjon av transformatorer. Noen av disse eksporterer vi faktisk til Polen. Jeg synes det er litt stilig å gå mot strømmen. Offshore og shipping er vårt viktigste marked.

— Er det viktig hele tiden å vokse?

- Å vokse blir en konsekvens av at vi ønsker å utvikle bedriften. Det viktigste er at vi har sunn og bærekraftig vekst. Noe kommer til og noe faller fra. Jeg tror du må utvikle en bedrift for å holde den ved like.

— Hvor stor er bedriften om fem år?

- Målet må jo være at vi har doblet tallet på ansatte en gang til. Vi ønsker å vokse og bli stor aktør i vår bransje. Etter samlokalisering på Askøy og etablering i Nord-Norge ser vi internasjonalt. Vi har fast personale i Korea, og mye jobb i Brasil. Det neste jeg ser for meg er at vi etablerer datterselskaper i disse to landene.

— Merker dere at oppdrag fra olje og gassvirksomheten i Nordsjøen går til utlandet?

- Ja. Når vi har folk stasjonert i Korea er det i forbindelse med bygging av norske rigger. Da må vi følge etter. Jeg mener norsk industri har et problem i forhold til konkurransekraft. Lønnsnivået er et stort problem for landbasert industri som ikke er oljerelatert. Men det jobbes også mye feil, spesielt i oljebransjen. For mange arbeidstimer er knyttet til annet enn verdiskapning. Det er veldig mye fokus på nedsiderisiko, krav og standarder, ofte rene særnorske krav. Det fordyrer alt arbeid som utføres i bransjen unødig.