• GRÅDIG: John Bjørn Mikalsen mener den tidligere Sparebanken Vest-sjefen Stein Klakeggs fallskjerm er et bilde på en grådighetskultur. - Man må stille spørsmål ved hvorfor styret økte den allerede gode avtalen på 18 måneder etterlønn til det dobbelte, sier Mikalsen. FOTO: OVE OLDERKJÆR

Krever at styreformann går av

Trygve Bruvik ga banksjef Stein Klakegg 17,5 millioner i etterlønn. Nå kan han bli neste mann ut.