BØR REGLENE ENDRES slik at Norwegian og andre norskregistrerte selskaper kan fly til og fra Norge med utenlandsk besetning — med lønn under norsk tariff?

Hvis besetningen skal gå på norske lønninger, vil Norwegian aldri kunne bli en kjempe i internasjonal luftfart.

Bjørn Kjos har overtaket. Norwegian trenger tilsynelatende ikke flytte hovedkontoret lenger enn til Sverige for å få det som han vil.

Gjør det noe? På den annen side: Gjør det noe at fly til og fra utlandet har utenlandsk besetning?

Både Høyre og Fremskrittspartiet sier nå at reglene må endres for å sikre at Norwegians hovedkontor forblir i Norge. Det er et svakt argument. Det er dessuten farlig å åpne for politisk skreddersøm for å imøtekomme innflytelsesrike selskaper.

Svaret på hva som bør skje, er ikke gitt.

NORWEGIAN har tatt en stor sjanse ved å bestille fly som Kjos nå hevder knapt kan konkurrere med mindre norsk lovgivning blir endret.

De ansatte i Norwegian på sin side mener at dårligere lønnsvilkår på interkontinentale ruter etter hvert vil smitte. De frykter det som blir kalt "et kappløp mot bunnen".

Men utflagging av arbeidsplasser og import av arbeidskraft er også et resultat av at Norge er en vinner i "kappløpet mot toppen". I land som raskt øker sitt inntektsnivå, vil arbeidsplasser i en del av de bedrifter og næringer som konkurrerer med utlandet, gå tapt. Importerte varer overtar for varer som tidligere ble produsert i Norge.

Noen ganger er det også snakk om tjenester. Da blir mekanismen - og dilemmaet - synlig for det blotte øyet. Tjenester som før ble levert av nordmenn, blir utført av utlendinger. Norge blir rikere, men vi ser også tendenser til større inntektsforskjeller.

Håndverkere fra Polen og nå Litauen presser lønnsnivået for norske arbeidstagere, men gir også grunnlag for ny virksomhet som tidligere forbød seg selv økonomisk.

KJOS VIL GÅ LENGER. Han vil fjerne kravet om norsk oppholdstillatelse for besetningen på utenriksruter. Han trekker selv en parallell til internasjonal skipsfart. Men dermed minner han oss, kanskje ufrivillig, om det lett kan oppstå uklarhet om hvilke land og myndigheter som har ansvar for arbeidsvilkår og sikkerhet. Og i luftfarten må sikkerheten komme først.

Disse spørsmålene må vurderes nøye før norske myndigheter – eventuelt – fjerner kravet om at besetningen på norskregistrerte fly må ha norsk oppholdstillatelse.