• LANGT OG SMALT: Nybygget til Rom Eiendom blir langt og smalt, og får en markant profil langs jernbanestasjonen i Bergen. ILLUSTRASJON: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Positive til nytt signalbygg

Bergenserne tar imot nytt designbygg med åpne armer.