Yara informerte fredag morgen om at granskingen har avdekket uregelmessigheter knyttet til utbetalinger og tilbud om betaling i tre land. Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad understreker i den forbindelse at selskapet har nulltoleranse for korrupsjon.

— Det er positivt at konsernsjefen signaliserer at selskapet ønsker å rydde opp i dette, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB.

Kjent materiale

Økokrim gikk inn i saken etter å ha blitt informert om mulige ulovligheter av Yara selv for et drøyt år siden.

— Mye av materialet som granskingen baserer seg på, er opplysninger som er kommet fram under Økokrims etterforskning, blant annet gjennom ransaking i Sveits. Dette viser at det er viktig at Økokrim kobles inn på et tidlig tidspunkt, fortsetter førstestatsadvokaten.

Fortsatt gjenstår en del politietterforskning både i Norge og utlandet, opplyser Djupesland, som sier hun håper det ikke vil ta altfor lang tid før Økokrim kan komme med en konklusjon i saken. Samtidig understreker hun at det kan være tidkrevende å innhente en del av informasjonen fra andre land.

Tre siktet

Økokrim har ikke ønsket å navngi de siktede i saken, men Yara har selv opplyst at to i konsernledelsen er siktet. I tillegg har tidligere konsernsjef Thorleif Enger gjennom sin advokat opplyst at han er siktet i saken, men at han nekter kjennskap til korrupsjonen som skal ha foregått.

Økokrim har tidligere ikke utelukket at flere kan bli siktet i saken, men førstestatsadvokat Djupesland ønsker ikke å si noe om siktelsene omfatter flere enn de tre.

— Det kan jeg ikke si noe om. Det er ikke naturlig å kommentere det, forteller hun til NTB. (©NTB)