— Jeg er behandlet som en sniker, selv om jeg reiste med en billett jeg har betalt for og stemplet før jeg reiste, forteller Gard Sandaker-Nielsen. Han reiser ikke ofte med kollektivtransport, og har derfor flexikort liggende. For noen dager siden skulle han reise med T-banen. Da det var billettkontroll viste han ubekymret billetten. «Du må bli med oss», var beskjeden han fikk fra billettkontrollørene.

Ville ha politiet

Kontrollørene ga beskjed om at billetten han reiste med var ugyldig. Det godtok ikke Sandaker-Nielsen, og ville at politiet skulle tilkalles. Det skjedde ikke. I stedet kom tre nye kontrollører til.

— Flexikortet mitt ble kjøpt i 2010, og kontrollørene mente det var opplagt at jeg måtte forstå at billetten dermed var ugyldig. Men det er ikke opplagt for meg. Den er jo forhåndsbetalt, og jeg går jo derfor ut fra at den er gyldig når jeg i etterkant skal reise med den. På billettautomater har jeg også sett at det er skiltet med at Flexikortet kan stemples, forteller Sandaker-Nielsen, som har fotografert automaten.

Ifølge pressetalsperson Sofie Bruun i Ruter var flexikortet fra 2010 ugyldig allerede da nytt takst— og sonesystem ble innført. Alle Flexikort ble ugyldige som billett fra 1.1.2012.

— Ruter informerte om billettendringene i flere kampanjer ved omleggingen av nytt pris- og sonesystem. Det ble trykket opp eget informasjonsmateriell om flexikortet, og informert om dette på våre nettsider, forklarer Bruun, og viser til denne nettsiden.

Krever pengene tilbake

— For å komme videre måtte jeg ta med meg gebyret de ga meg, og jeg må vel betale de 900 kronene også, ellers får jeg vel betalingsanmerkning, forteller Sandaker-Nielsen. Men han har på ingen måte har tenkt å la pengene forbli hos Ruter.

Gard Sandaker-Nielsen klaget på gebyret, men i avslaget skriver Ruter at passasjeren selv plikt til å sørge for gyldig billett. Kan man ikke vise gyldig billett/kort i en kontroll, blir man ilagt et gebyr.

Ingen steder å anke

— Jeg vet ikke hvor Ruter har opplyst om at Flexikort ikke lenger er gyldige billetter. Ruter kan umulig forvente at passasjerene deres til enhver tid skal sjekke at billettene de har kjøpt av Ruter plutselig er definert som ugyldige, mener Sandaker-Nielsen.

At Ruter avslo klagen til Gard Sandaker-Nielsen har på ingen måte fått ham til å akseptere snikegebyret. Men hvor klager man når Ruter mener at det ikke er grunn til å klage på Ruters egne regler?

— Jeg stilte dette spørsmålet til Ruter på deres facebookside. Svaret jeg fikk var at det finnes ingen andre ankeinstanser.

Forbrukerrådet mener at stemplingsautomatene fremdeles er tilgjengelig er med på å skape et inntrykk av at stemplingsbilletter fremdeles kan brukes.

— Ruter har jobbet mye med publikumsrettet informasjon, men om de har informert kundene godt nok, er vanskelig å si. Det at stemplingsautomatene er tilgjengelig er i seg selv egnet til forvirring. Det er bra at selskaper behandler klagene selv Men hvis man ønsker å klage på denne avgjørelsen er det rettsapparatet man må gå til. Foreløpig er det kun reiser med jernbane og fly som behandles av Transportklagenemda, forteller Anne Rygg i Forbrukerrådet.