BT treffer Høyre-lederen i familiens enebolig i Fana på langfredag formiddag. Mannen, Sindre Finnes, benytter finværet til litt innsats i hagen. Sønnen Erik kroer seg i en stol foran TV-en. Som i familier flest skurrer den slags sysler for foreldrene på så fine dager. Etter en smule mildt press tusler sønnen ut. Han løper noen ganger rundt huset, antagelig for å legitimere litt ekstra TV-titting.

Sønnen er ikke den eneste Erna Solberg vil ha i aktivitet. Høyres leder gjennom snart åtte år mener Nav er altfor trege med å få trygdemottakere i aktivitet. Hun mener tvert om at prosessene Nav dytter «klientene» inn i er så langdryge at de sykeliggjør folk.

— Nav gjør folk uføre

— Folk som må gjennom slike prosesser tappes for krefter. De ser kanskje heller ingen meningsfull vei videre. Mange blir uføre på grunn av prosessen, sier hun til BT.

Hun mener Nav mangler systemer og kultur for tidlig inngripen. Folk bør ifølge Solbergs settes i aktivitet med en gang de melder seg, i stedet for å sitte hjemme i passivitet i uker og måneder til Nav er ferdig med sine vurderinger og har funnet et passende tiltak.

— I dag blir mange som melder seg vurdert av Nav til ikke å være klare for arbeidsrettede tiltak. De må behandles først, sier hun.

For Solberg blir dette helt feil perspektiv.

— Mange trenger behandling og aktivitet samtidig, sier hun, og viser blant annet til at nesten halvparten av alle unge som blir uføretrygdet har psykiske problemer.

— De risikerer å få behandling hos psykolog annenhver uke. Resten av tiden sitter de hjemme alene. Det er ingen tvil om at det er mye bedre å koble behandling og aktivitet.

- Feil fokus

Hun bruker også et annet eksempel på å illustrere tregheten i systemet: Mangelen på buss- og lastebilsjåfører.

— Vi har mennesker som er utenfor et vanlig arbeidsmarked, og som både vil og kan. Men fordi de har lese- og skrivevansker greier de ikke å ta sertifikatet uten hjelp. For å få hjelp til det, så må de søke. Samtidig henter vi mange sjåfører fra andre land, sier hun.

Solberg mener vi må finne mer praktiske løsninger, som gjør at mennesker på stønad raskere kan få hjelp for lesevanskene sine.

Solberg tror tregheten skyldes at Nav har fokus på feil sted.

— Nav har ikke aktivitet som viktigste virkemiddel. Nav har sterkt fokus på budsjettkontroll, saksbehandlingskapasitet og at ting skal passe inn i systemer de har laget. Nav er for rigid, og det er for lite rom for tiltak tilpasset lokale forhold.

Ønsker et strengere Nav

Men Solberg vil også stille strengere krav til enkeltmenneskene.

— Vi vil innføre arbeidsplikt. Det betyr at det ikke er akseptabelt å si nei til jobber fordi de mener jobben ikke passer dem. Vi mener også at kravet om å flytte dit en jobb befinner seg må praktiseres strengere.

De som sier nei må ta konsekvensene, mener hun.

— Da synes jeg det er helt greit at sosialhjelpsmottakere blir satt ned på en nødhjelpssats på 70 kroner dagen, sier hun, og presiserer at det må en individuell vurdering til: Hva slags arbeidsevne de har, om de har barn, og så videre. Solberg presiserer at hun heller ikke vil ta trygden fra uføretrygdede.

— Men vi vet at uføretrygd kan gå i arv. Derfor er det viktig å bryte slike kjeder. Vi tror vi kan greie det ved å være streng noen måneder.

Solberg bruker «trygdebygden» Åmli i Aust-Agder - en Arbeiderparti-kommune - som eksempel.

— De innførte arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere. De ble blant annet satt til å klippe plenen og levere mat til eldre. Kommunen ansatte også en arbeidsleder som gjerne dro hjem til folk som ikke dukket opp om morgenen og hentet dem. Tanken er at du skal på jobb i dag, og at jobb er disiplinerende.