Frp vil kvitte seg helt med et tak på hvor mye oljepenger som skal brukes på vei, jernbane, store byggeprosjekter og jagerfly.

Frps finanspolitiske talsperson Ketil Solvik-Olsen legger på landsmøtet i dag frem partiets lenge bebudede forslag til «ny» handlingsregel.

– Vi skal bruke oljepengene til å investere i landet uten å blåse opp forbruket i offentlig sektor, sier Solvik-Olsen.

Dagens handlingsregel, som ble vedtatt mot Frps vilje i 2001, fastsetter et tak for hvor mye staten hvert år kan bruke av oljepenger over statsbudsjettet. Frp har lenge ønsket å bruke mer penger enn denne regelen tillater, men partiet gjør det nå mer konkret hva det skal bety. Bærebjelkene i partiets reviderte handlingsregel er:

Store investeringer på områder som vei, jernbane, forskning, store byggeprosjekter og kjøp av jagerfly, skal løsrives helt fra dagens maksimalgrense for oljepengebruk. I stede vil partiet vurdere slike investeringer fra prosjekt til prosjekt og prioritere de med størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Et eksempel er bygging av intercitytog i Oslo-regionen.

Partiet vil derimot beholde en begrensning på oljepengebruk til varig statlig forbruk, for eksempel til trygdeutgifter. Frp har ikke endelig konkludert, men åpner ifølge Solvik-Olsen nå for første gang for å beholde en revidert handlingsregel, for eksempel på to prosent av oljefondet som skal fastsette et tak for den delen av statsbudsjettet som omfatter statens forbruk.

Mer spiselig

Det siste året har den mest regjeringslystne kretsen rundt Frps leder Siv Jensen ønsket å redusere avstanden til Høyre i den økonomiske politikken.

– Jeg vil gjøre Frp mer spiselig for våre allierte, sa Ketil Solvik-Olsen til Klassekampen i høst.

Frps innrømmelse av at det er behov for et tak for statens forbruk, kan sees som en tilnærming til Høyre. Høyre støtter dagens handlingsregel og regner temaet som et av de vanskeligste spørsmålene i et borgerlig samarbeid.

Ketil Solvik-Olsen vil ikke kritisere Carl I. Hagens Frp, som i 2005 gikk til valg med løfte om at Frp har råd til alle gode formål. Men Solvik-Olsen beskriver forslaget til ny handlingsregel som et uttrykk for en ansvarlig linje i Frp. Han mener også partiet må ha magemål når det gjelder å bruke mer penger på investeringer.

– Også der må det skje en tøff prioritering hvor hensynet til hva norsk økonomi tåler er et viktig hensyn, sier Solvik-Olsen. Han antyder at de økte investeringene med Frps politikk kan ligge et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner.

Jensen argumenterte for regjeringsdeltagelse

Da partileder Siv Jensen holdt sin landsmøtetale i går, brukte hun det meste av tiden til å argumentere for at Frp må være med i en eventuell ny borgerlig regjering. Jensen nevnte eksempler på at Frp ikke hadde nådd frem overfor regjeringen Bondevik. Og så konkluderte hun: -Derfor betyr det noe om man har innflytelse eller ikke. Og derfor vil ikke Frp støtte en regjering vi ikke er en del av.

Frp-lederen erkjenner at det er politiske forskjeller mellom partiene og at forhandlinger kanskje ikke vil føre frem. Men hun håper på et kompromiss alle kan leve med. Etter talen sa hun:

-Vi har én ambisjon: vi vil ha innflytelse. Det blir ikke noe flertall uten oss.

Godt mottatt i Høyre

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner ser positivt på forslaget fra FrP.

— Vi er nå enige om retningen for den økonomiske politikken. Forslaget innebærer en større nøkternhet når det gjelder utgifter til drift, omsorg og pensjon. Samtidig skapes større rom for investeringer, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser, sier han til NTB.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen kaller derimot Frps alternative handlingsregel hjemmesnekret og lite gjennomtenkt.

– Frp har lovet skatteletter på nærmere 100 milliarder kroner, så dette regnestykket går ikke opp. Enten vil regelen bidra til en kraftig økning av oljepengebruken eller så må man kutte kraftig i velferdstjenestene, sier han til NTB.