På kort sikt blir konsekvensen for Bernander og de andre beboerne på Bystranda Aveny i Kristiansand at de får en stor regning i form av dokumentavgift til staten.

For en leilighet til 5 millioner kroner vil dokumentavgiften utgjøre 125.000 kroner. Det skriver fvn.no.

— Påvirker verdiene

Bernander mener imidlertid at det er større sjanse for fremtidig økonomisk gevinst dersom han får med seg generalforsamlingen i Bystranda Aveny borettslag på å gjøre om eierformen til selveier.

NHOs administrerende direktør er redd Stortinget skal gjeninnføre prisregulering av borettslagsleiligheter.

— Jeg vil hevde at det vil være en klar fordel å gjennomføre en slik oppløsning, og heller opprette selveierleiligheter og fellesarealer i sameie før eventuelle reguleringer kan medføre hindringer, skriver John G. Bernander i et brev til borettslagsstyret.

Kristiansandsmannen er redd lovendringer vil legge så sterke føringer på borettslagsformen at det går utover prisene.

Bystranda Aveny er en eksklusiv samling leiligheter, med utsikt til sjøen og få skritt til båthavn og strand. John G. Bernander er redd leilighetene ikke får verdistigningen de fortjener fordi de er organisert som borettslag.
FVN

Bernander ønsker ikke å kommentere saken utover det han har skrevet i brevet til borettslagsstyret.— Her operer jeg som privatperson og som et ordinært medlem av et borettslag. Når jeg uttaler meg politisk så gjør jeg det på vegne av organisasjonen NHO. Jeg vil ikke blande kortene ved å si noe offentlig om denne saken, sier Bernander til fvn.no.

I brevet er privatpersonen og borettslagsmedlemmet Bernander mer meddelsom:

— Det er hevet over tvil at fremtidige reguleringer vil kunne påvirke verdiene av våre til nå fritt omsettelige andelsleiligheter, skriver ekteparet.

Bernanders leilighet ligger nær vannkanten på Tangen i Kristiansand. De fleste leilighetene i komplekset har utsikt utover fjorden. Den populære Bystranda ligger tvers over fellesområdet.

Borettslaget består av tre blokker med til sammen 150 leiligheter, mange av dem er av den eksklusive typen. Leilighetene var innflyttingsklare i 2008.

Styret vil fortsette

Styret har tidligere vurderte andre eierformer, men kommet frem til at de vil beholde sameieformen. Det mener styreleder Grethe Schreuder de bør gjøre denne gangen også.

— Vi ønsker å opprettholde Bystanda Aveny som et borettslag, sier Schreuder.Mandag hadde hun ikke tid til å svare på flere spørsmål eller å utdype synspunktet.

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet.

Bernander er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, partiet som på begynnelsen av 80-tallet gjorde det lettere å oppløse borettslag. Resultatet var en sterk økning av omsetningen av brukte boliger.

- Maktmisbruk

Dersom sameier bestemmer seg for å følge Bernanders forslag, vil alle måtte betale dokumentavgift på 2,5 prosent til staten.

Bernander mener også at borettslagsformen kan brukes til utilbørlig maktbruk overfor andelseierne. Han bruker Bystranda Avenys eget forslag til regulering i forbindelse med parkering som eksempel. Styret ønsker å nekte fri omsetning av parkeringsplassene, men det vil ikke NHO-lederen gå med på. Bernander er utdannet jurist, og vil få vurdert lovligheten av begrensningene.

- Dette høres fjernt ut

— Jeg kan ikke i min villeste fantasi se for meg at det skal bli innført prisreguleringer på borettslag, og som attpåtil får tilbakevirkende kraft.

Det sier en overrasket administrerende direktør for Norges Boligbyggelag, Thor Eek. Han reagerer med undring over NHO-sjef John G. Bernanders frykt for verdiforringelse på grunn av frykt for prisregulering.

— Dette høres fjernt ut, sier Eek.

Han jobber hele tiden problemstillinger rundt boligpolitikk, og har ikke hørt noen ting som tyder på at strenge markedsreguleringer på borettslag skal komme tilbake. De forsvant sist på begynnelsen av 80-tallet.

— Prisreguleringer finnes kun i helt spesielle tilfeller, som i ungdomsboliger eller omsorgsboliger som ble subsidiert da de ble bygget, påpeker Eek.

Han hevder at ingen har sendt ut signaler om at de vil tilbake til tiden da staten regulerte hva man kunne ta for en borettslagsleilighet. Og om så skulle skje, mener han det er helt utenkelig at det får tilbakevirkende kraft

— Det ville vært et overgrep mot dem som har kjøpt leilighet i et fritt marked, påpeker han.

Eek sier at Bernander-ekteparet neppe trenger å bekymre seg for at leiligheten deres ikke følger markedet.

— De siste års prisstatistikk viser at borettslagsleiligheter har steget akkurat like mye som andre leiligheter, sier Eek.