Skattejakten rundt pokerbordet har avdekket enkeltsaker der opptil 15 millioner kroner i gevinster skal ha blitt unndratt beskatning. Pokerspillerne mener på sin side at skattemyndighetene ikke tar hensyn til store svingninger i gevinstene.

Det var i 2008 at skatteetaten for alvor begynte å interessere seg for poker. Rapporter og medieoppslag om nordmenn som vant flere millioner kroner i internasjonale pokerturneringene, vekket interessen hos skattemyndighetene.

— Vi er derfor ikke overrasket over summene som vi har avdekket, sier koordinator for skatteetatens offensiv mot internettbaserte aktiviteter, Håvard Moldjord i Skatt Nord.

Pokerkontrollene er heller ikke avsluttet. 16 saker er fremdeles under arbeid, og det er fortsatt tilsig av nye saker.

— Vi har flere navn på listen og kommer til å følge med på hva som skjer. Det er mye penger i poker, sier Moldjord.

Skattefrustrasjon

Ingen pokerspillere er hittil blitt politianmeldt for skatteunndragelse, men i om lag 60 prosent av sakene har spilleren fått tilleggsskatt – som er en ytterligere påplussingen av inntekten. Reaksjonene har ikke latt vente på seg i pokermiljøet.

— Det er ganske stor frustrasjon blant pokerspillere over oppmerksomheten fra skatteetaten.

Ikke fordi spillerne ikke vil betale skatt, men fordi regelverket ikke er tilpasset pokerspilling, forteller en av Norges profesjonelle pokerspillere, Sigurd Eskeland (38) fra Røyken i Buskerud.

Da han sluttet i lærerjobben for å spille poker på heltid, valgte han å organisere virksomheten gjennom et aksjeselskap. Herfra tar han ut lønn, forteller han, og betaler skatt av dette på ordinær måte. Han har derfor ikke vært i søkelyset til skatteetaten, ifølge ham selv. Men det er få som gjør det på denne måten.

— Frustrasjonen i miljøet skyldes at inntektene og tapene varierer voldsomt. Et år kan man vinne stort, et annet år tape mye. Men skattemyndighetene tar ikke hensyn til tapene når de ligner pokerspillere, mener Eskeland.

Poker som næring?

Skatteetaten aksepterer nemlig ikke pokerspill som næringsvirksomhet uten videre – slik at spillerne kan trekke fra utgifter og tap. Flere kriterier skal oppfylles. Virksomheten må ha en viss varighet og omfang, være egnet til å gi overskudd og drives for skattyterens egen regning og risiko.

— Det skal mer til enn ett år med overskudd for å få pokerspilling godkjent som næringsvirksomhet, understreker Håvard Moldjord i Skatt Nord.

Vi har flere navn på listen, og kommer til å følge med på hva som skjer. Det er mye penger i poker. Håvard Moldjord i Skatt Nord

Uten at pokerspillingen er definert som næringsvirksomhet, blir gevinster over 10000 kroner påplusset inntekten i sin helhet – uten muligheter for fradrag. Men til tross for frustrasjonen: Ifølge Håvard Moldjord er det likevel flere og flere pokerspillere som nå betaler den skatten de ifølge etaten er pålagt.

—  Men samtidig ser vi at flere store pokergevinster blir stående på utenlandske kontoer. Det er blitt færre overføringer fra Norge til utlandet.

Flytter utenlands

Årsaken til at færre pokermillioner finner veien til Norge, kan være at flere og flere norske pokerspillere rett og slett bosetter seg i utlandet.

Sigurd Eskeland anslår at mellom 30 og 40 norske spillere har meldt flytting utenlands de siste årene, som en reaksjon på måten spillerne blir skattlagt på.

— De flytter til land der skattereglene er annerledes. Jeg hadde gjort det samme om jeg hadde kunnet. Men jeg har familie i Norge, og pokerspillingen min er eksponert. Derfor har jeg valgt å gjøre det ordentlig, ved å opprette et aksjeselskap.