— Jeg er grunnleggende positiv til å gjøre ting enklere, sa Stoltenberg i Stortingets spørretime onsdag.

Utfordret av Høyre og Fremskrittspartiet som mener et rigid statlig regelverk gjør at det bygges for få boliger her i landet, svarte statsministeren at han har forståelse for problemstillingen som trekkes opp.

— Det tar tid å få regulert områder for boligbygging og ta de nødvendige beslutninger. Vi vil vurdere å forenkle reglene slik at planløsningene blir enklere, sa Stoltenberg.

Tredoblet boligbygging

Han understreket at det ofte er gode grunner til at planprosessene trekker ut i tid. Dette kan skyldes veiutbygging, vern av matjord eller ulike miljøvernhensyn.

— Boligmangelen skyldes en voksende befolkning, men boligbyggingen økte med 31 prosent fra 2010 til 2011. I Oslo ble boligbyggingen tredoblet i samme periode, sa Stoltenberg.

Høyre-leder Erna Solberg holdt på sin side fast ved påstanden om at statlige regler bremser for ny boligbygging, og viste til at det ble bygd 10.000 færre boliger i fjor enn befolkningsveksten skulle tilsi. (©NTB)