Banken presenterte torsdag morgen resulatet for fjerde kvartal i 2010 og for hele fjoråret.

Fjerde kvartal (oktober, november, desember) ble det beste noensinne i konsernets historie med et resultat på 5,3 milliarder kroner, opplyser banken i en pressemelding.

For hele året 2010 ble resultatet 14.062 millioner kroner. Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt økte fra 18.717 millioner kroner i 2009 til 21.081 millioner kroner i 2010.

— Vi satte oss høye finansielle mål for fire år siden, blant annet om å oppnå 20 milliarder kroner i resultat før nedskrivninger og skatt i 2010. Det har vært et krevende arbeid frem mot målet under den uroen vi har opplevd i internasjonal økonomi de siste årene. Derfor er jeg veldig glad for at vi har nådd målet med god margin, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Økte renteinntekter

Banken tjente godt på lånene våre. Netto renteinntekter økte med 803 millioner kroner fra 2009 til 2010. Det tilsvarer en vekst på 3,5 prosent.

Bjerke er spesielt glad for at stadig færre misligholder lånene sine.

— Nedskrivningene er kraftig redusert det siste året til glede for aksjonærer og kunder, sier banksjefen.

Han mener den generelt gode økonomiske situasjonen kan forklare dette, men mener også at banken er flink til å ikke gi kundene for høye lån.

I 2009 måtte banken nedskrive lån for 7,7 milliarder kroner. I 2010 var dette redusert til knappe tre milliarder kroner.

Øker utbyttet

Banken sparte inn mer enn 1,6 milliarder kroner og det kompenserer for mer enn lønns- og prisveksten. Innsparingen er en del av en lengre plan, men DnB ligger nå foran skjema.

Styret har på bakgrunnen av den gode utviklingen i konsernets resultat foreslått et utbytte for 2010 på 4 kroner per aksje. Utbyttet for 2009 var 1,75 kroner.