Dagens sendingstillatelser i Sverige går ut i 2013. Denne våren setter den svenske kulturministeren, Lena Adelsohn Liljeroth, i gang en ny public service–utredning som skal stake ut nye vilkår for TV-kringkasteren SVT, Sveriges Radio (SR) og Sveriges Utbildningsradio (UR).

Nye plattformer

Kulturutskottet, som er Sveriges Riksdags komité for kultur— og mediesaker, ønsker at utredningen også skal ta for seg fremtidig finansiering av de offentlige kringkasterne i landet. I dag har svenskene lisensavgift knyttet til TV-apparatet, som i Norge. Nå er imidlertid mye av innholdet tilgjengelig på nye plattformer som mobil og PC.

– Den tekniske utviklingen gjør at det blir irrelevant å koble avgiften til TV-apparatet, sier leder i Kulturutskottet, Berit Högman (S), til SVT.

Utredet i 2008

Ifølge TV-kanalen er et flertall av de politiske partiene i Riksdagen for første gang klare for å endre finansieringsform. Ett av alternativene er å endre finansieringen til en generell ekstraskatt. Dette ble imidlertid utredet så sent som i 2008 og droppet, da beregningene viste at en slik finansiering ville kreve en skatteøkning tilsvarende syv milliarder svenske kroner.

Debatten kommer

I Norge er det fortsatt politisk flertall for TV-lisensen. Likevel luftet Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Kåre Simensen, lignende tanker i høst. Da fremholdt han at det vil bli vanskelig å knytte lisensen til TV-apparatet i en fremtid der skillelinjene mellom TV-apparatet og andre, digitale innretninger viskes ut.

– Den teknologiske utviklingen tvinger oss til å ta en debatt om TV-lisensen. Det betyr ikke at den står for fall i dag eller i morgen, men på sikt vil den bli utfordret. Jeg har ikke løsningen klar, men stiller spørsmålet nå for å få en debatt, sa Simensen til Aftenposten.

Danmark har endret lisens

I Danmark har en generell medielisens allerede erstattet TV-lisensen. Det innebærer at alle som kan motta bilder på et apparat, enten det er TV, mobiltelefon eller PC, må være med og betale.