Kronprins Haakon takket i utgangspunktet ja til å bli rådgiver for norsk næringsliv gjennom næringsministerens nye rådgivergruppe. I gruppen sitter noen av landets rikeste arvinger og ledere, som skal utveksle kunnskap om hva Norge skal leve av i fremtiden.

Ifølge NRK skal næringsministeren og Slottet nå ha blitt enige om at Kronprins Haakon ikke blir med i dette uvalget.

Nærings— og handelsdepartementet vil foreløpig ikke bekreftet opplysningene.

— Jeg kjenner ikke til saken, men forsøker å finne ut av dette, sier fungerende kommunikasjonssjef Christian Grotnes Halvorsen i nærings- og handelsdepartementet til Aftenposten.no.

Taust fra Slottet

Slottet vil ikke uttale seg om Kronprins Haakon har trukket seg fra seg vervet i næringsminister Trond Giskes (Ap) rådgivningsgruppe.

- Ingen kommentar, er svaret fra assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen til Aftenposten.no.

På forespørsel om Kronprinsen vurderte å trekke seg fra Giske rådgivningsgruppe på bakgrunn av kritikk som har fremkommet, fikk Aftenposten.no følgende kommentar tidligere i dag:

Deltakelsen i den bredt sammensatte gruppen er et ledd i Kronprinsens engasjement for norsk næringsliv. Kronprinsen ønsker å få innblikk i og kunnskap om hvordan yngre næringslivsledere ser for seg fremtidsbildet for norsk næringsliv og næringsstruktur. Gjennom sin deltakelse håper Kronprinsen å kunne bidra med sine kunnskaper og erfaringer, samt få nærmere kjennskap til de behov og utfordringer som norsk næringsliv står overfor nasjonalt og globalt frem mot 2020 .

Tidligere i dag kom det fram at statsminister Jens Stoltenberg ikke har godkjent vervet, og flere sentrale partikolleger av næringsministeren uttaler at Kronprinsen ikke burde delta i denne gruppen .

- Konstitusjonelt uheldig

I VG i dag peker Stortingets visepresident Marit Nybakk på det konstitusjonelt uheldige i blandingen av roller som regent og rådgiver.

— Det er veldig spesielt. Jeg kan ikke huske noe lignende, sier hun.

Også nestleder i Aps stortingsgruppe Martin Kolberg mener det er «unaturlig» at noen fra kongehuset har en rolle som rådgiver, det være seg overfor regjeringen eller for Arbeiderpartiet.

Næringspolitiker Else-May Botten (Ap) trekker sammenligningen med NRKs populære satireprogram «Nytt på nytt» og sier at kronprinsen skal ut.