• Endel utleiere av hybler slurver med brannsikkerheten, mener Brannvernforeningen.

Les også:

Det koker på leiemarkedet for tiden, nå som studentene er klare for å innta universitetsbyene.

Tusenvis av studenter står i boligkø, og prisene går i været, blant annet med ny prisrekord for ettroms i juli, ifølge tall fra Utleiemegleren.

Som Aftenposten skrev tidligere denne uken, er husleieforhold på klagetoppen hos Forbrukerrådet, og de yngste er gjerne mest utsatt.

Hvem har ansvaret?

Nå advarer Norsk brannvernforening mot hybelleiligheter som kan være rene brannfeller, på grunn av useriøse utleiere som ikke ivaretar brannsikkerheten, og unge som presses i et opphetet leiemarked.

Det er boligeiers ansvar å sørge for at lovpålagte krav til brannsikkerhet er opplfylt, men Brannvernforeningen vet av erfaring at endel utleiere av hybelleiligheter slurver med dette.

— Basert på henvendelser fra studenter og gjerne deres foreldre gjennom mange år, ser vi at ikke alle utleiere er like påpasselige med brannsikkerheten. Mange av henvendelsene gjelder uenigheter om hvem som har ansvaret for brannsikkerhet i hyblene, og det er ingen tvil om at dette er utleiers ansvar, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim, til Aftenposten.no.

Har du et boligtips? Kontakt oss.

Obs på loftsleiligheter

Han sier de ser eksempler på at utleier legger ansvaret over på leietagere i kontrakten, men påpeker at ansvaret ikke kan fraskrives utleier.

— Det skal være to rømningsveier i hybelleiligheten. Som regel vil dette være utgangsdør og stort nok vindu man kan komme seg ut av, hvis det er fem meter eller mindre ned til bakkenivå. Er det høyere enn fem meter, må det være baktrapp eller annen utgang i tillegg til utgangsdør, sier Kalheim.

Han sier man spesielt må være obs på loftsleiligheter som ikke nødvendigvis er beregnet til eller godkjent som egne boliger.

Trekk fra på husleien

Leilighetene skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til slokkeutstyr i form av husbrannslange eller håndslokkeapparat.

— Det er utleiers ansvar å sørge for at det finnes røykvarsler, men det er utleiers ansvar å skifte batterier. Vi har opplevd henvendelser om at partene ikke blir enige om hvem som har ansvaret for å skaffe røykvarsler. Mitt råd til leietagerne er å kjøpe den selv og trekke fra utgiftene på neste husleie hvis det ikke skje noe, ikke bo uten røykvarsler, sier Kalheim.

Han påpeker at det kun tar 3-7 minutter fra det oppstår en flammebrann til full overtenning.

— Selv om vi i Norge har veldig god dekning på røykvarslere - over 90 prosent av boligene har det - ser vi at mange ikke virker tilfredsstillende. Vi anslår at rundt 500.000 bor i boliger uten fungerende røykvarsler, sier han.

Les også:

Råd til leie av bolig

Leieboerforeningen har laget denne sjekklisten for de som skal leie bolig:

  1. Orienter deg godt i markedet. Bruk tid på å finne noe bra. Prut gjerne på pris.
  2. Krev skriftlig leiekontrakt. Eventuell tilleggsavtale bør være skriftlig, da muntlige avtaler kan være vanskelig å dokumentere.
  3. Bruk standard leiekontrakt hvis du ikke er en erfaren leieboer som kjenner dine rettigheter.
  4. Depositum skal settes på en særskilt konto. Utleier skal betale eventuelle kostnader for å opprette slik konto.
  5. Utenom husleie er det bare lov å kreve betaling for strøm og oppvarming. Andre gebyrer og avgifter (f.eks. kontraktsgebyr, nøkkelgebyr, kabel-TV) er ulovlig, og kan avvises.
  6. Ikke inngå leieavtale uten en bestemmelse om at du kan si opp avtalen i leieperioden. Husleieloven foreslår tre måneder, men man kan forhandle både kortere og lenger oppsigelsestid.
  7. Husleie kan kreves økt/redusert en gang årlig med endringene i konsumprisindeksen (månedlig fra Statistisk sentralbyrå — www.ssb.no ). Større tilpasning av leienivå kan gjøres hvert tredje år.
  8. Gå grundig gjennom boligen før leieforhold inngås. Varsle utleier straks om feil og mangler, selv om du ikke krever skadene utbedret. Mange leieboere får krav mot seg for skader som forelå før innflytting.
  9. Strenge krav for at oppsigelse fra utleier er gyldig. Sjekk med profesjonelle. Bare namsmannen kan forestå utkastelse.
  10. Vesentlig mislighold (f.eks.soppskader/brudd på brannforskrifter) gir leieboer rett til å heve avtalen.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook