Forslaget var onsdag til behandling i nasjonalforsamlingens underhus, men det ble avvist, slik det også ble i overhuset dagen før.

Regjeringen mener at avvisningen av forslaget kan føre til at sveitsiske banker risikerer å bli dømt for å hjelpe rike amerikanerne med å snyte på skatten. Hvis forslaget var blitt vedtatt, ville det ha gjort det mulig for banker å sette loven om hemmeligholdelse til side, slik at de kunne røpet opplysninger om amerikanske kunder.

Representantene i begge kamre har gått sammen om en uttalelse der de går inn for at den langvarige skattekonflikten med USA løses ved hjelp av dagens lovverk.