Kommisjonen la torsdag frem kvartalsprognoser der den anslår en resesjon på 0,3 prosent i bruttonasjonalprodukt i 2012 i eurosonen.

Den forrige prognosen fra november var en vekst på 0,5 prosent. Resesjon vil si negativ vekst i minst to kvartaler på rad.

Kommisjonen understreker likevel at det er snakk om en «mild resesjon», og at den ser tegn til stabilisering.

— Selv om veksten har stanset opp, ser vi tegn til stabilisering av den europeiske økonomien, sa økonomikommissær Olli Rehn torsdag. EU-kommisjonen spår at en svak vekst vil vende tilbake i andre halvdel av 2012.

Vanligvis inneholder denne prognosen kun tall fra de sju største landene, men Kommisjonen tok torsdag med data fra alle 27 EU-landene for å gjøre den mer robust.

Kommisjonens anslag for den kriserammede greske økonomien, er en nedgang i BNP på 4,4 prosent i 2012. Det forrige anslaget fra november lå på 2,8 prosent. (©NTB)