Holder seg til klassikerne

Nordmenn fortærer 9,5 kilo sjokolade hvert år. De tradisjonelle merkene lever godt.