Har orientert Stortinget

Flere offentlige institusjoner under Kunnskapsdepartementet sliter med sine innkjøpsrutiner.