Post— og teletilsynet (PT) har undersøkt om brukernes beskyttelse mot høye regninger etter nedlasting av data over mobilen er god nok.

Konklusjonen er at de aller fleste norske mobilselskapene tilbyr makspriser eller tilsvarende for å beskytte kundene når de surfer innenlands, skriver PT i en pressemelding.

PT mener brukernes interesser stort sett er godt ivaretatt og vil ikke innføre nye krav.

Høye kostnader

PT ble vinteren 2011 kjent med tilfeller der mobilbrukere hadde opplevd uforutsette og høye kostnader ved databruk på mobilen.

Etter å ha diskutert problemstillingen med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, henvendte PT seg til alle mobilselskapene i det norske markedet (til sammen 32) for å høre deres mening

Mange svarte at de ser behovet for å beskytte brukerne mot høye regninger, men at de allerede har ordninger som ivaretar dette.

Makspris

De største selskapene har for eksempel makspriser pr. døgn eller pr. måned for hva det koster å laste ned data over mobilnettet, mens kunden i andre tilfeller får varsel når forbruket har nådd et visst nivå.

Mange kunder har også mulighet for å kjøpe datapakker til fast pris.

- Våre beregninger viser at ca. 95 prosent av mobilbrukerne er kunder i selskaper som tilbyr en eller annen ordning mot løpske datautgifter. Vi mener derfor at beskyttelsesbehovet allerede er godt ivaretatt, og at ytterligere regulering ikke er nødvendig i denne saken, sier PT-direktør Torstein Olsen.