UiB skroter datasystem til 15 mill.

Universitetet i Bergen brukte minst 15 millioner kroner på nye nettsider. Etter bare to års drift skal jobben gjøres om igjen.

GRUNDIG: - Basert på den kunnskapen vi hadde i 2007, mener vi at det ble gjennomført en grundig anbudsprosess, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken. Likevel skal systemet for nettsidene skiftes ut etter to år og minst 15 millioner kroner. FOTO: Tor Høvik

Krister Clausen Hoaas
  • Prosjektet ble etablert i januar 2006. Bakgrunnen var at verken ledelsen, brukere eller eksterne målgrupper var fornøyd med UiBs nettsider.
  • I mai 2007 fikk Bouvet kontrakten med utviklingen av systemet.
  • De nye nettsidene ble lansert i februrar 2009.
  • I april 2010 la den nye IT-direktøren frem en svært kritisk rapport om systemet.
  • I desember 2010 besluttet UiB å opprette et nytt webprosjekt, som skal erstatte det som ble innført i 2009.