• GRUNDIG: - Basert på den kunnskapen vi hadde i 2007, mener vi at det ble gjennomført en grundig anbudsprosess, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken. Likevel skal systemet for nettsidene skiftes ut etter to år og minst 15 millioner kroner. FOTO: Tor Høvik

UiB skroter datasystem til 15 mill.

Universitetet i Bergen brukte minst 15 millioner kroner på nye nettsider. Etter bare to års drift skal jobben gjøres om igjen.