Lakseoppsving

I dag legg Marine Harvest og Salmar fram gode tal.