• Kong Arthur: Vebjørn Selbekk og Geir Morten Nilsen forsøker å ta vare på røttene fra den vestlandske lekmannshøvdingen Arthur Berg. Men de tror det blir vanskelig å bli i Bergen hvis regjeringen kutte støtten til aviser som har tilhold utenfor Oslo. FOTO: Roar Christensen

Straffes for adresse i Bergen

Regjeringen vil strupe riksaviser som har hovedkontor utenfor Oslo.