Investorene har fremmet sitt søksmål mot Citigroup i kjølvannet av krisen i boligmarkedet i USA for fire år siden. Boligkrakket gikk hardt ut over Citigroup, og bankkonsernets aksjeverdi stupte, noe som påførte investorene store tap.

Aksjonærene hevder Citigroup villedet dem om sin virksomhet. Citigroup selv avviser dette, men er gått med på forliket for å få saken ut av verden.

Citigroup understreker samtidig at konsernet i dag er et helt annet enn ved starten på finanskrisen.