— Ungdommen må bevisstgjøre seg i forhold til sparing og i forhold til pensjon, sier Rune Bjerke.

Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) møtes en gang i året til sin store dag og årskonferanse.

Et av temaene for konferansen er ungdom og økonomi.

Aftenposten.no har den siste tiden skrevet flere saker om ungdommer og deres økonomi. Et problem blant ungdom mellom 18 og 26 år er at rundt 28.000 av dem har en samlet gjeld av forfalte men stadig ubetalte inkassoregninger på 1,1 milliard kroner.

- Må bli lettere å spare

Finanskrisen har i morgentimene i dag også vært et tema. I Norge har bekymringen vært knyttet til boligprisene, og Finanstilsynet har satt et krav om å ha 15 prosent egenkapital for å få lån til bolig.

Skal man kjøpe noe til 2 millioner kroner, må man altså ha 300.000 kroner i egenkapital. Det er krevende for mange å skaffe et slikt beløp til veie. Dette gjør det vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet.

Dette har DNB-sjef Bjerke reagert på tidligere, og i gjentok budskapet i dag.

- Endrer man reglene på etterspørselssiden må man også gjøre regelendringer på tilbudssiden. Når det kommer strengere regler for å ta opp lån, må det også bli lettere å spare, sier Bjerke.

Må ha styring for å få et godt liv

Også FNO-sjef Arne Hyttnes var innom temaet i sin velkomsttale.

- Skal man ha et godt liv er man avhengig av å ha styring på egen økonomi, sier Hyttnes.

Når man har forfalt inkassoregninger, har man også betalingsanmerkninger. Dette betyr at man stiller bakerst i køen når kreditt skal deles ut, fordi det sås tvil om betalingsevne når man ikke betaler inkassoregningen sin.

Resultatet kan være problemer med å få telefonabonnement, huslån og annen kreditt. Man kan med andre ord sitte igjen med svarteper når alle jevnaldrende etablerer seg.

Den mørkeste av spådommene er at det kan være vanskelig å finne en livsledsager dersom man er alt for gjeldstynget, noe blant annet Gjeldsofferalliansen har snakket om.

Best i verden?

Et tema er også tilliten til finansnæringen som har fått seg et skudd for baugen de senere årene. Og nå er det tid for å styrke den interne optimismen.

— Man skal lete langt rundt i verden før man finner et land med bedre finansnæring enn i Norge, sier Hyttnes.

Rune Bjerke sier det slik:

— Det skjer heldigvis positive ting i verden. Vi har en finansnæring i stor endring, og kundene kommer til å etterspørre nye produkter.

Sendt brev til tilsynet

Under finansminister Sigbjørn Johnsens tale på konferansen kommer det frem at finansdepartementet i dag vil be Finanstilsynet om å innhente informasjon fra ni ulike land om hvordan livsforsikringsselskapers investering av kundemidler i infrastruktur er regulert i disse landene.

Finansdepartementet åpnet fra 2011 for at forsikringsselskaper i større grad skal kunne plassere kundenes midler i private infrastrukturprosjekter.