Universitetet i Oslo utestenger flest for fusk

Det utvises flere studenter for juks i Oslo enn ellers i landet. Humanistene og realistene troner på juksetoppen.

Publisert Publisert
  • NTB

Det viser tall Universitas har samlet fra forskjellige utdanningsinstitusjoner i Norge.

I løpet av årets vårsemester har 28 studenter blitt utestengt for juks ved Universitetet i Oslo (UiO). Tall fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) viser at 16 studenter ble utestengt som følge av juks.

Til sammenligning har Universitetet i Bergen (UiB) kun reagert med utestengning i tre saker i samme periode.

På NTNU i Trondheim er tallet enda lavere. Hittil i år har det kun vært to fuskesaker ved universitetet. Begge er fortsatt under behandling og reaksjonen på disse er derfor ikke bestemt.

Selv når utvisningssakene regnes i forhold til det totale antallet studenter på hver enkelt institusjon, utestenger NTNU og UiB bare en brøkdel av antallet som utestenges i Oslo.

Studiedirektør ved UiO, Monica Bakken, kan ikke si noe sikkert om hvorfor det er en forskjell mellom universitetene.

— Jeg kan bare svare for UiO, men vi jobber systematisk med dette. Det gjelder både forebyggende arbeid og å fange opp fusk, sier Bakken.

Hun sier de vektlegger informasjon og opplæring som tiltak mot fusk.

— Vitenskapelig redelighet er en kompetanse og en ferdighet vi vil at våre studenter skal ha etter endt utdanning. Studenter på alle nivåer skal følge spillereglene, sier hun.

Ifølge UiO er det studenter fra Det humanistisk fakultet (HF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat-Nat) som står for størstedelen av fuskesakene de siste ti årene.

(©NTB)

Publisert