Sjefen for den tyske sentralbanken Bundesbank, JensWeidmann, skal flere ganger de siste ukene ha vurdert å trekke seg, men erblitt overtalt av regjeringen til å fortsette, skriver avisen Bild.

En talsmann for Bundesbank nektet fredag å kommentere avismeldingen.

Uholdbar rente

Weidmann har vært den mest markante motstanderen mot ateurolandenes sentralbank ESB (Den europeiske sentralbanken) skal kjøpe oppstatsgjeld i utsatte euroland som Italia og Spania for å presse ned lånerententil disse landene.

Renten på tiårige italienske og spanske statslån har ilengre tid ligget på 6-7 prosent. Ifølge økonomer og analytikere er de to storeeurolandene over tid ikke i stand til å bære så høye lånekostnader.

Frafall på toppmøte

Oppkjøp av statsgjeld inngår som en del av den størreomfattende plan for å løse gjeldskrisen som har herjet eurolandene i over toår.

Hvis det er riktig at Weidmann skal ha truet med å gå av,legger det ytterligere press på ESB-sjefen Mario Draghi til å beroligemotstanderne mot hans planer om å kjøpe opp statsgjeld, skriver nyhetsbyråetReuters.

Draghi skulle i ettermiddag ha deltatt på det uformelleblant verdens sentralbanksjefer i møtet i Jackson Hole i den amerikanskedelstaten Wyoming. Men han meldte tidligere i uken forfall, angivelig for åforsøke å finne en kompromissløsning på den nye striden om hvordan eurolandenessentralbank skal bidra til å dempe rentepresset mot de mest utsatteeurolandene.