— Ifølge avtalen som er inngått med russiske myndigheter kan vi begynne innsamlingen den 8. juli. Vi har begrenset tid til rådighet, så derfor begynner vi ved midnatt, sier Eldbjørg Vaage Melberg, pressekontakt i Oljedirektoratet (OD) til Stavanger Aftenblad.

De står for innsamlingen av seismikk på vegne av myndighetene.

Jobbe natt og dag

Ifølge Melberg skal et mannskap på rundt 50 personer jobbe natt og dag på «Harrier Explorer» for å få mest mulig gjort før 15. september.

«Harrier Explorer» er innleid fra PGS i tre måneder med muligheter for rundt en måneds forlengelse. Det innbærer at innsamlingen i østlig del av Barentshavet Sør vil foregå i to til tre måneder.

— Når du skal samle inn seismikk har du et visst beløp til rådighet og du må melde inn en begynnelsesdato og en sluttdato, forklarer Melberg.

I tillegg til vanlige skiftarbeidere på skipet, vil det være en representant fra OD om bord. Med på fartøyet er også to fiskerikyndige. Disse skal kommunisere og være i dialog med fiskere som befinner seg i området.

For å være på den sikre siden, skal det også komme meldinger på Bodø radio hver dag for å varsle hvor fartøyet befinner seg.

Ny teknologi

Datainnsamlingen skal skje med en ny teknologi for 2D-seismikk. En åtte kilometer lang lyttekabel skal taues i noe dypere i vannet enn ved konvensjonell seismikk.

Dermed tåler den større bølgehøyde og innsamlingen blir mindre væravhengig.

- «Harrier Explorer» kommer rett fra Jan Mayen, der den har samlet inn seismikk. Erfaringer derfra viser at denne teknologien er svært effektiv, sier Melberg.

Norge har ventet lenge på å få tilgang til denne tidligere gråsonen. Det er første gangen dette området blir systematisk kartlagt. Men det ble samlet inn noe 2D-seismikk på den norske siden sent på 1970- tallet, forteller Melberg.

Så kom det et moratorium om at ingen av nasjonene skulle kartlegge dette området. Det varte i nesten 40 år.

Innsamling i to sesonger

Avtalen om den norsk-russiske grenselinjen i Barentshavet ble signert 15. september i fjor av statsminister Jens Stoltenberg og den russiske presidenten Dmitrij Medvedev. Den fikk flertall i Dumaen i mars.

I petroleumsmeldingen som ble lagt fram av olje- og energiminister Ola Borten Moe den 24. juni, lovet regjeringen fullt trykk i arbeidet med å åpne de nye oljeprovinsene rundt Jan Mayen og i de nye norske områdene i Barentshavet øst etter grenseavklaringen.

Ifølge tall fra Russland, inneholder den tidligere gråsonen mellom de to landene rundt 1,36 milliarder tonn olje og 5.870 milliarder kubikkmeter med gass.

Resultater klare i 2013

Planen er at det nå skal samles inn seismikk over to sesonger. Melberg sier at resultatene av denne innsamlingen vil være klare i 2013.

Dette vil sørge for at det er tilstrekkelig geologisk kunnskap for at Stortinget kan vurdere en åpning av området for petroleumsvirksomhet.

Konsekvensutredningsprosessen vil følge den vanlige malen, med først en programfase og deretter selve utredningen.

Utbygginger i området vil først komme etter at området eventuelt er åpnet og at det er gjennomført en konsesjonsrunde. Og det avhenger selvfølgelig av at det blir gjort et drivverdig funn.