Avgjørelsen om å trekke seg er tatt i samråd med styret i Telenor. Ved å gå ut av VimpelComs styre løser Jon Fredrik Baksaas mulige interessekonflikter som kan oppstå under de rådende forholdene, opplyser selskapet i en pressemelding.

— Jeg går ut av styret i VimpelCom for å kunne fokusere helt og fullt på å ivareta Telenors interesser som eier. Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, og som eier i VimpelCom vil vi støtte den pågående etterforskningen, sier Baksaas.