— Utenlandske aktører har et konkurransefortrinn ved at de slipper toll og avgifter. Det vil mest sannsynlig føre til at de store aktørene i Norge, som allerede er tunge på nett og i fysiske butikker, må tilpasse prisnivået for å være konkurransedyktige. For oss forbrukere betyr det lavere priser, noe som er positivt.

- Det virker umulig å få til noe slikt uten at det går på bekostning av sysselsettingen i bransjen?

— Både og. Slik jeg ser det kan prispresset bare løses på to måter: Butikkene må senke sine egne priser og sine egne marginer, eller inngå avtale med leverandøren om at de kan ta noe av kostnaden. Til syvende og sist handler det imidlertid om kostnadsstyring, og da tror jeg de mindre, uavhengige bedriftene vil komme til å slite økonomisk.

- Hvordan vil 500-lappen til momsfri nettshopping påvirke norsk detaljhandel?

— Først og fremst tror jeg bedriftene her hjemme i mye større grad må fokusere på tilrettelegging for å tilpasse seg kundens behov. Det vil si at vi som forbrukere må tilfredsstilles på en helt annen måte enn i dag, fordi handelspreferanser og atferdsmønstre styrer måten vi handler på.

Varehandelsekspert Reidar Mueller.
Varde Hartmark

- Hva legger du i det?

— Folk shopper stadig mer via nettet og da må de norske nettbutikkene omstille seg for å møte konkurransen fra utlandet. Resultatet her hjemme må bli en handleopplevelse som i større grad passer inn i forbrukernes behov og ønsker.

- BT la frem et eksempel på at du kan spare over 500 kroner hvis du kjøper den samme joggeskomodellen fra utlandet. Er prisnivået unormalt høyt her hjemme?

— Nei, jeg opplever at prisene på veldig mange produkter er godt tilpasset det norske markedet. Det skyldes at det har vært en veldig tøff konkurranse, noe som har gjort at sportsbutikkene ikke har kunnet øke sine priser i takt med kostnadsutviklingen.

- Når identiske varer er dobbelt så dyre i Norge, vitner det vel ikke bare om kostnader?

— Jeg er enig i at det blir et problem hvis identiske varer har ekstreme prisforskjeller. Da velger du å handle hos den billigste nettbutikken så lenge avsenderen er trygg.

- Hvordan vil giganten XXL rammes av den økte momsgrensen?

— Jeg tror de driver så effektivt at de ikke vil bli noe problem. De må selvsagt tilpasse seg, men kjeden er voldsomt omstillingsdyktig. De har utviklet en kostnadseffektiv plattform, og det er årsaken til at de har lyktes så til de grader.

NETT_netthandel.jpg

- Hva vil skje med aktørene som verken er enorme eller veldig små som følge av 500-grensen?

— Hvis det blir politisk vedtak på dette, vil selskapene som ikke har nettbutikker eller sømløse multikanaler, det vil si fysiske butikker og butikker på nett, tape terreng.

- Har ikke vi som forbrukere et ansvar her?

— De aller fleste kunder sier at de ønsker å prioritere spesialbutikker, men i realiteten gjør de noe annet enn de sier. Vi går til kjedebutikkene og blir en del av standardiseringen som veldig mange forbrukere egentlig ikke er begeistret for. Slik tror jeg det vil fortsette en periode, men så tror jeg at det kommer en antireaksjon fra forbrukerne.

- Vi ønsker en opplevelse i tillegg til det å få tak i en gitt vare?

— Ja, vi forventer at det kommer flere spesialbutikker, både fysiske og på nettet. Dette «kravet» fra oss forbrukere vil kunne gi en oppblomstring av smale og spisse nisjenettbutikker, og det er en kjempespennende utvikling.

- Når er vi der, tror du?

— Om en fem-ti år. Først vil behovet for fysiske butikker bli noe redusert. Deretter vil nisjenettstedene etableres, noe som igjen krever arbeidskraft. Netthandelen i Norge kommer til å passere godt over 100 milliarder kroner om få år.