Det følger med en tomt på nesten fire mål, og det i Oslo. Boligen er imidlertid satt ned i pris flere ganger.

Boligen på Skullerud er kun på 44 m2, er bygget i 1918, og beskrives som et totalt oppussingsobjekt, da den bærer preg av vesentlig manglende vedlikehold.

«Boligen er å anse som ikke beboelig i nåværende tilstand», heter det i annonsen.

Huset ligger i et lite skogholt midt i småhus— og blokkbebyggelse på Skullerud.

Har du tips om lignende saker? Send oss en epost!

Med utedo

Huset er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp, og har utedo i uthus. Huset består av vindfang, kjøkken, soverom og stue.

Prisantydningen er på 4,5 millioner, hele tre millioner kroner under verditaksten på 7,5 millioner kroner.

Flere interesserte

Med en tomt på 3,750 m2, er det ikke dagligdags i Oslo, og både utbyggere og privatpersoner skal ha vist interesse for eiendommen på visning denne uken.

I reguleringsplanen for eiendommen heter det at den er regulert til boligformål.

Men det står også at noe av arealet i den nordre delen av eiendommen er regulert til byggeområde for industri, i tillegg til at en del langs den ene grensen av tomten ligger under fareområde for trase for luftledning.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Aftenposten og Finn.no er en del av Schibsted-konsernet.