I dag ble det klart at VG og Schibsteds forlagsvirksomhet skal inn i samme organisasjon som Media Norge-avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Det nye selskapet får navnet Schibsted Norge, og med det blir avstanden mellom VG og konkurrentene mindre — iallefall på papiret.

Frykter utvanning

Schibsted-ledelsen lover at den nye organiseringen fortsatt skal sikre konkurranse og bevare redaksjonenes egenart, men VG-journalistenes klubbleder Andreas Nielsen er ikke spesielt entusiastisk.

- Vi ble orientert om dette for én måned siden, og har hatt mulighet til å fremme våre synspunkter. Vi har vært opptatt av at redaksjonen skal bevare vår journalistiske profil, og at vi ikke ønsker noe redaksjonelt samarbeid med Media Norge-avisene. Det har vi blitt lovet at foreløpig ikke skal skje, sier Nielsen til Aftenposten.no .

- Hva mener du med foreløpig?

— Grunnen til at vi er skeptiske er at erfaringen fra Media Norge viser at en slik overbygning fort kan bidra til ett tettere samarbeid mellom redaksjonene. For Media Norge-avisene, som i profil og struktur er ganske like, er det kanskje ikke så problematisk. Men VG har en helt annet journalistisk profil - og det er viktig at denne integriteten respekteres, sier han.

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted kan glede seg over gode tall for 2011. Samtidig endrer konsernet selskapsstrukturen i Norge.
SCANPIX/HEIKO JUNGE

Nytt selskap førte til stoffutveksling

Media Norge ble formelt opprettet i 2009 — med tildels stor skepsis fra ansatte i de ulike mediehusene. Mange var motstandere av økt stoffdeling, noe som raskt ble en realitet da redaksjonene ble en del av samme organisasjon.

Konserntillitsvalgt Rune Valderhaug sa i 2009 til fagbladet Journalisten at de ansatte er «skeptiske til fellesredaksjoner og felles nyhetsstoff om store og viktige riksbegivenheter».

Tre år senere er stoffutvekslingen blitt en innarbeidet rutine for Media Norge-journalistene. Klubbleder Knut A. Nygaard i Aftenposten tror ikke den nye organiseringen vil ha noen stor betydning for avisen.

— Jeg kan vanskelig se at dette vil ha noen negative konsekvenser for oss, og spesielt ikke for papiravisen. Det er mulig at det kan bidra til en synergieffekt for den digitale virksomheten, men vi anser dette for å være en ren selskapsteknisk endring, sier han.

- Ingen planer om samarbeid

Han deler likevel VG-klubblederens synspunkt om at det er viktig å ha et klart skille mellom VG og de andre mediehusene.

- Media Norge har en omfattende stoffutveksling, men det vil ikke være lurt å involvere VG i dette. Det vil i såfall bidra til å viske ut egenarten i både VG og Aftenposten, og jeg vil tro at motstanden mot det vil være veldig stor i begge redaksjonene, sier Nygaard.

Nåværende Media Norge-konsernsjef Didrik Munch skal lede den nye organisasjonen. Han sier til Aftenposten.no at det er uaktuelt med redaksjonelt samarbeidet i det han omtaler som mediehusenes «kjernevirksomhet».

— Det er helt utelukket at vi skal gjøre noe som svekker egenarten. Det skal fremdeles være slik at et drap i Bergen skal dekkes av BT og VG som uavhengige redaksjoner, sier han.

- På hvilke området er det aktuelt med samarbeid?

— Det kan kanskje være digital teknologi, web-tv og nye tjenester der vi vil styrkes ved gjøre ting sammen enn hver for oss. Men hovedbildet er at det ikke skal gjøres endringer som gjør at de ulike produktene blir mindre unike, sier Munch.

Det er ingen planer om nedbemanning og oppsigelser som følge av opprettelsen av Schibsted Norge, understrekes det i pressemeldingen.

Aftenposten er eid av Media Norge ASA, der Schibsted ASA er største eier.