Tvinges til å selge etter skilsmisse

Eiendomsinvestor Binh Thanh Tran er etter en skilsmisse tvunget til å selge alle bygårdene sine. I forbindelse med salget påpekes en rekke ulovligheter.