• BESØK AV ARBEIDSTILSYNET: Regiondirektør Fredrik Duus i ISS Facility Services region Bergen avventar dagens møte med Arbeidstilsynet, og ville i går ikkje kommentere påstandane om lovbrot. FOTO: TOR HØVIK

Reinhaldsgigant blir granska

«Nær 1000 timar overtid i året.» «Plukkar sprøytespissar utan verneutstyr.» «Sjefar som trakasserer tilsette.» Arbeidstilsynet granskar ISS i Bergen etter påstandar frå tilsette.