Et nytt år for eurokrisen

Det er for det meste røde tall i Asia på den første børsdagen etter nyttår.