Kraftig økning i bompengene

Bilistenes strippes for gunstige rabattordninger i bomringen, samtidig som takstene øker. Ekstrainntektene skal finansiere bybane og sentrumstunnel.

ENDRER PÅ BOMRINGEN: Bilistene mister sine gunstige rabattordninger i bomringen. Det er resultatet av byrået sin nye bompengepakke, som etter det BT kjenner til vil øke prisene pr. passering samt kutte i rabattene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Neste uke skal byrådet legge frem forslaget til den neste bompengesøknaden som skal sendes til Stortinget. Allerede nå er flere av bitene kommet på plass.

Etter det BT erfarer er dette noen av hovedmomentene i planen:

  • En økning av bompengene til 25 kroner pr. passering.
  • Kraftig reduksjon av de forskjellige rabattordningene til bilistene.

Ikke mer gratispassering

Totalt sett skal snittprisen pr. passering dobles. I dag regner man at snittprisen pr. passering er 7,50 kroner. En vanlig enkeltpassering, uten avtale, koster 15 kroner.

Les også

- Jeg vil hilse til Bergen og si at køprising er nødvendig

Årsaken til at snittprisen er så lav, er at de bilistene som passerer bompengeringen ofte får rabattordninger. Blant annet er bomringen gratis etter 50 passeringer, dersom du har avtale med bompengeselskapet. Har du avtale om forskuddsbetaling, får du dessuten 40 prosent rabatt.Samferdselsdepartementet ser helst at det ikke er mer enn 20 prosent på slike bompengeavtaler. Etter det BT har grunn til å tro, går ikke byrådet så langt i sitt forslag. Men kraftige reduksjoner vil det bli likevel.

Trer snart i kraft

De nye bompengesatsene skal bli gjeldende fra 2013. De endelige beregningene er ikke gjort, men etter det BT kjenner til regner de med at dette vil gi en årlig inntekt fra bompengeringen på 700 millioner kroner. Det er en økning på 300 millioner, sammenlignet med dagens inntekter.

To prosjekter peker seg ut som mest aktuelle for den nye pengebingen:

  • Bybanens trinn tre til Flesland
  • Skansetunnelen

Tunnelen, som skal lede trafikken under og vekk fra sentrum, har vært inne på bergenspolitikernes byggeplaner i en årrekke. Den er en del av det gjeldende Bergensprogrammet, som er en avtale mellom Høyre, Ap og KrF. Tidligere er Skansetunnelen blitt skjøvet på, til fordel for Bybanen og Ringvei vest. BTs opplysninger tilsier at den nå skyves frem på prioriteringslisten.

Planene legger nå opp til en fireløpstunnel.

Krever høyere bompenger

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) har ikke svart BT i denne saken. Neste uke har han invitert Harald Schjelderup (Ap) til et møte om bompengeplanen. Ap kan bli et viktig samarbeidsparti for byrådet, fordi Frp ikke ønsker å stå bak noen bompengesøknad. Dermed kan byrådet bli avhengige av Ap sine stemmer for å få flertall for planen. Det kan bli vanskelig. Byrådet vil nemlig ikke gå inn for noen form for køprising. Det klinger ikke godt i Schjelderups ører.

- Vi mener det er fornuftig med rushtidsdifferensierte priser når prisene i bompengeringen nå skal økes. Men dette kan sees i sammenheng med byrådets tanker om miljødifferensierte bompenger, sier Schjelderup.

Byrådet skal også sende saken over til fylkespolitikerne, som må stå bak søknaden når den sendes til Stortinget.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H), sier han får en orientering fra byrådet over helgen.

- Det primære for oss er en videreføring av Bybanen til Flesland. Skansetunnelen vil også være viktig for oss, sier han.

Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V) sier hun forventer et forslag som gir en kraftig økning i bompengene.

- En slik økning, i kombinasjon med den positive utviklingen til kollektivtrafikken, vil snu utviklingen i Bergen slik at det blir en bedre by å bo i, sier Hellesnes.

Hva mener du om økningen? Si din mening under!

bompenger bergen.jpg
Publisert: