Nektar ny båtrute til Sogn

Fylkesdirektøren for samferdsle vil ikkje gje Fjord1 løyve til å starte sommarrute for turistar mellom Bergen og Sogn. Dersom Fjord1 får løyve, vil det skade Tide.