Marine Harvest må redusere planene for egget

Fiskeridirektoratet vil ikke gi Marine Harvest 14 gratis oppdrettstillatelser for å produsere laks i det lukkede anlegget egget. Det får holde med fire.

Publisert:

KAN BLI SVÆRT LØNNSOMT: Marine Harvest vil investere 600 millioner kroner i egget og har søkt om 14 oppdrettstillatelser. Fiskeridirektoratet mener at selskapet ikke bare vil tjene inn investeringene etter fire års drift, men også gå i pluss. Foto: Marine Harvest

En lang rekke oppdrettsselskaper konkurrer nå om å få godkjent søknader om såkalte utviklingstillatelser. Disse kan gi rettigheter til å produsere laks og nye oppdrettskonsesjoner til en pris på flere ti-talls millioner under markedspris.

Sent fredag kveld kom svaret fra Fiskeridirektoratet på en av Marine Harvests søknader: Direktoratet har tro på de teknologiske løsningene for det flytende egget som kan produsere hele 1000 tonn laks, eller såkalt biomasse, om gangen. Bak ideen står oppfinner Cato Lyngøy i Lindås, som tidligere var teknologisjef i Marine Harvest.

Egget kan ikke bare produsere mer enn tre ganger mer fisk enn mange av dagens anlegg, det skal også løse problemene med lus, rømt fisk og utslipp.

AVSLAG: Fiskeridirektoratet har avslått ti av utviklingstillatelsene Marine Harvest har søkt om. Foto: Marine Harvest

Trenger ikke flere tester

Hensikten med utviklingstillatelser er å utvikle ny teknologi som skal komme hele akvakulturnæringen til gode. Oppdrettsselskapet må selv investere i teknologien, finne arealer til anleggene, og metodene må finne løsninger på utfordringer for miljøet.

Marine Harvest har søkt 14 utviklingskonsesjoner for å teste egget. Men Fiskeridirektoratet mener det er for mange. De mener man ikke finner ut mer med å teste flere like produksjonsenheter.

– Sett fra et teknologisk ståsted kan ikke Fiskeridirektoratet finne noen tungtveiende grunn til å tildele tillatelser til utvikling av flere like produksjonsenheter. Årsaken til dette er at man i teorien ikke vil finne ut mer dersom man rent teknisk tester to helt like produksjonsenheter, sammenlignet med hva man kan finne ut med én, heter det i vurderingen.

Les også

Gigantoppdrett til havs krever stor sikkerhet

Store rabatter

Direktoratet er også opptatt av økonomien i prosjektet:

Utviklingskonsesjonene er i første omgang gratis, men prisen blir 10 millioner kroner om konsesjonene blir permanente.

Dette er langt billigere enn konsesjoner omsatt i det åpen markedet:

Da såkalte «grønne konsesjoner» ble omsatt for to år siden, var høyeste pris 66 millioner kroner. Fiskeridirektoratet selv legger seg på en mer forsiktig markedsvurdering, og anslår prisen på en oppdrettskonsesjon til 50 millioner.

I svaret Fiskeridirektoratet nå har sendt ut, vises det til at Marine Harvest vil bruke 600 millioner kroner for å teste ut egget.

Ifølge Fiskeridepartementets analyse vil Marine Harvest med 14 tillatelser ikke bare ha tjent inn igjen investeringen etter fire års drift, men også tjent penger på den.

Fjerner oppdretterens risiko

– Legger vi til grunn en markedspris på 50 millioner per tillatelse, vil den samlede verdien av 14 tillatelser (700 millioner) overgå Marine Harvest sin investering på 600 millioner. I retningslinjene er det presisert at ordningen skal bidra til å redusere søkerens risiko, men ikke nødvendigvis eliminere den. Vi kan ut ifra dette ikke se at en tildeling av et så stort antall som 14 tillatelser skal kunne begrunnes ut ifra økonomien i prosjektet, skriver Fiskeridirektoratet.

Direktoratet avslår derfor ti av tillatelsene Marine Harvest har søkt om.

Dersom selskapet hadde fått innvilget alle 14 søknadene, ville oppdrettslokaliteten har produsert nesten 11.000 tonn laks. Det er mer enn noe annen lokalitet i Norge.

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest sier selskapet nå vil lese brevet fra Fiskeridirektoratet nøye før de vil kommentere avgjørelsen.

Publisert: