- Skal vi bare legge ned den dagen det ikke er mer å bygge ut i Norge?

Det er en myte at alt på norsk sokkel er lønnsomt, og at satsingen ute går ut over aktiviteten her hjemme, hevder Statoils utenlandssjef Lars Christian Bacher.