• PRESENTASJON: Utvalgsleder Ådne Cappelen fra Statistisk sentralbyrå la frem den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg (TBU). FOTO: Erlend Aas / Scanpix

Tjener over en halv mill. i staten

De statsansatte tjener nå over 500.000 kroner. Men det er en annen gruppe som har vært lønnsvinnerne.